Esteu aquí

Tècniques Mixtes

El terme tècniques mixtes s'empra per descriure una obra pictòrica en l'elaboració de la qual es barregen diversos mitjans i/o
tècniques en un mateix suport, i que en combinar-les entre si creen resultats diferents dels de les tècniques pures. La recerca
i l'experimentació són molt importants per conèixer la naturalesa física dels mitjans, entendre la compatibilitat de les tècniques,
i poder així fer un ús adequat per a la seva permanència.

Realitzarem exercicis a on barrejarem: ceres amb aquarel·les, tinta i anilines - vernissos amb aquarel·la, tintes i anilines - grafit
amb aquarel·la, tina i anilines - pastel a l'oli amb tinta i anilines.

Realitzarem exercicis a on barrejarem: oli amb pastel i cretes - oli amb grafit - oli amb pigments - vernissos amb tècniques seques.

Torna a l'inici