Presentació de l'escola

DAVINCI escola d’art, fundada l’any 1974, està situada al barri gòtic de Barcelona. Les seves instal·lacions
estàn dedicades a la formació i a la producció artística. S’hi desenvolupen totes les especialitats en el camp
de les arts plàstiques. Degut a la seva tradició i localització, té alumnes de totes les nacionalitats.

Davinci escola d’art té una projecció cultural nacional i internacional, principalment a la ciutat de Barcelona,
on el potencial d’artistes emergent sempre la ha representat.

L’objectiu del centre es impulsar el creixement personal en les arts plàstiques, la formació tant en el camp
acadèmic com creatiu, el treball interdisciplinar entre tots els tallers y la relació entre professionals i alumnes.
També fomentar el treball en equip, exposicions, instal·lacions, performances, conferències i intervencions a
la ciutat.

L'equip de professors està format per artistes-professionals de diferents camps de les arts plàstiques.

El seguiment del progrés de l'alumne és individualitzat, adequat al nivell de cada alumne i d'acord amb la
filosofia de l'escola, que proposa una formació continuada i no reglada tant pel que fa a la iniciació com a
l'especialització.

A Davinci escola d’art els tallers estan completament equipats per a dur a terme cada activitat. El centre
ofereix també els serveis de biblioteca, sala d'exposicions amb programació mensual: un espai de divulgació
de l'obra d'artistes emergents.

Davinci escola d’art està obert tot l'any.

O sigui que, no ho dubtis... som la teva escola d’art, al centre de Barcelona!

Tornar al principi