D/8 DIBUIX AMB CARBONET

En aquest curs aprendrem a utilitzar la tècnica del carbonet a partir de models del natural amb
composicions de diversos elements o estàtues. Estudiarem la llum, l'ombra, els contrastos i
treballarem amb la tècnica de combinar els carbonets amb cretes, utilitzant sempre escales
acromàtiques o monocromes.

Curs Intensiu de Dibuix amb Carbonet Curs Intensiu de Dibuix amb Carbonet Curs Intensiu de Dibuix amb Carbonet

Informació per a la inscripció

Per inscriure't als cursos intensius hauràs de presentar-te a a l'escola en horari de secretaria amb la següent
documentació:

a) 1 fotografia tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Es requereix el pagament del total del curs en efectiu

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
CURSOS INTENSIUS

Tornar al principi