D/4 DIBUIX D'ESBÓS / SKETCHBOOK

L'objectiu del curs és la realització d'un dibuix sense detalls ni grans precisions. Es tracta d'un dibuix o
esquema que es realitza a simple vista i en un temps curt. Començarem aprenent a esbossar objectes
senzills per més endavant passar a croquis d'arquitectura interior i exterior.

Va dirigit a tots aquells que pretenguin familiaritzar-se amb el dibuix a mà alçada i l'esbós de perspectiva.
Utilitzarem de les tècniques de dibuix de llapis, grafit y carbonet.

Tractarem diverses temàtiques adaptant-nos al nivell de l'alumne. Dibuixarem croquies del nostre entorn
immediat acompanyats de la nostra llibreta o bloc, representarem in situ la nostra experiència.

Curs Intensiu de Dibuix d'Esbós / Sketchbook Curs Intensiu de Dibuix d'Esbós / Sketchbook Curs Intensiu de Dibuix d'Esbós / Sketchbook Curs Intensiu de Dibuix d'Esbós / Sketchbook Curs Intensiu de Dibuix d'Esbós / Sketchbook

Informació per a la inscripció

Per inscriure't als cursos intensius hauràs de presentar-te a a l'escola en horari de secretaria amb la següent
documentació:

a) 1 fotografia tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Es requereix el pagament del total del curs en efectiu

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
Cursos intensius

Tornar al principi