D/2 CURS DE DIBUIX RETRAT I AUTORETRAT

L'objectiu d'aquest curs és la iniciació al dibuix de retrat a partir de l'estudi de l'anatomia, les proporcions,
la construcció del rostre i la seva relació amb el cap, la il∙luminació, l'elecció del punt de vista i les ombres.

En la segona part del curs treballarem amb fotografies i finalitzarem amb un autoretrat.

Investigarem el traç amb les tècniques de dibuix de grafit, carbonet i pastel.

Curs Intensiu de Retrat i Autoretrat Curs Intensiu de Retrat i Autoretrat Curs Intensiu de Retrat i Autoretrat Curs Intensiu de Retrat i Autoretrat Curs Intensiu de Retrat i Autoretrat Curs Intensiu de Retrat i Autoretrat

Galeria de Retrat i Autoretrat a Facebook

Informació per a la inscripció

Per inscriure't als cursos intensius hauràs de presentar-te a a l'escola en horari de secretaria amb la següent
documentació:

a) 1 fotografia tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Es requereix el pagament del total del curs en efectiu

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
CURSOS INTENSIUS

Tornar al principi