D/10 DIBUIX AMB PASTEL

En aquest curs aprendrem la tècnica del pastel, que és diferent de la resta, ja que no permet la mescla i
per tant haurem de fer servir una amplia gama de colors. Amb aquesta tècnica treballarem bàsicament
el traç, la difuminació i les textures amb composicions del natural.

Curs Intensiu de Dibuix amb Pastel Curs Intensiu de Dibuix amb Pastel Curs Intensiu de Dibuix amb Pastel Curs Intensiu de Dibuix amb Pastel Curs Intensiu de Dibuix amb Pastel Curs Intensiu de Dibuix amb Pastel

Informació per a la inscripció

Per inscriure't als cursos intensius hauràs de presentar-te a a l'escola en horari de secretaria amb la següent
documentació:

a) 1 fotografia tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Es requereix el pagament del total del curs en efectiu

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
CURSOS INTENSIUS

Tornar al principi