CURSOS REGULARS D'IL·LUSTRACIÓ

Nivell 1 - Anàlisi de la realitat visual

En el curs d'il·lustració es comença per assentar les bases de la creativitat en la comunicació visual. A partir de la gestació d'idees desenvoluparem un mètode de treball que ens introduirà a la creació de personatges a través dels esbossos, a l'estudi de la composició i de l'espai. Investigarem les diferents tècniques d'il·lustració i ens introduirem en el procés per il·lustrar un text.

    ITINERARI NIVELL 1

    ·CREACIÓ DE PERSONATGES
    ·IL·LUSTRAR UN CONTE

    PROJECTE FINAL DE CURS - PARTICIPACIÓ EN EXPOSICIÓ COL·LECTIVANivell 2 - Interpretació de la realitat

L'aprenentatge continua amb el desenvolupament de projectes personals. Treballarem amb un text propi o aliè els aspectes formals i conceptuals. A partir de les primeres idees farem un recorregut per la creació de personatges, les seves expressions, els plans d'enfocament i la maquetació. També investigarem les diverses tècniques pictòriques aplicades a la il·lustració.
Els projectes que es realitzen en aquest nivell hauran de tenir la qualitat suficient per a ser proposats per a la seva publicació.

    ITINERARI NIVELL 2

    ·CREACIÓ DE PERSONATGES
    ·IL·LUSTRAR UN CONTE

    PROJECTE FINAL DE CURS - PARTICIPACIÓ EN EXPOSICIÓ COL·LECTIVANivell 3 - Expressió lliure (Projectes D'art)

Tutories de seguiment de l’alumne. Suport tècnic i conceptual en la recerca d’un llenguatge personal.

    ITINERARI NIVELL 3

    ·SEGUIMENT DE PROJECTES PERSONALS
    ·CREACIÓ D’UN BOOK O LLIBRE D’ARTISTA

    PROJECTE FINAL DE CURS - EXPOSICIÓ INDIVIDUALInformació per a la inscripció

Si vols matricular-te als cursos regulars hauràs de presentar-te a l'escola en horari de secretaria amb la següent documentació:

a) 2 fotografies tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Dades bancaries (IBAN/BIC)

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
CURSOS REGULARS

Tornar al principi