CURSOS REGULARS DE DIBUIX

Nivell 1 - Anàlisi de la realitat visual

En el curs de dibuix es comença per aprendre a observar la realitat com a un
fenomen visual per comprendre que l'element constructiu és la línia i que aquesta es
superposa per a donar lloc a les trames, escales, valors, volums i formes.
De la mateixa manera es gesta l'encaix, les proporcions i la composició per dur
l'alumne a dominar les diverses tècniques, medis i materials.

    ITINERARI NIVELL 1

    ·DIBIUX BÀSIC (APRENDRE A MIRAR)
    ·DIBUIX D’ESBÓS (CROQUIS) Arquitectura, Interiors i Paisatge
    ·DIBUIX AMB MODEL DEL NATURAL
    ·DIBUIX DE RETRAT I AUTORETRAT
    ·DIBUIX AMB TINTA XINESA I PLOMA
    ·DIBUIX GESTUAL

    PROJECTE FINAL DE CURS - PARTICIPACIÓ EN EXPOSICIÓ COL·LECTIVANivell 2 - Interpretació de la realitat

L'aprenentatge continua cap a la interpretació de la realitat. Cada alumne desenvoluparà la seva obra des d'un punt de vista més subjectiu, investigant un traç i un gest propi. A partir d'una mirada personal i per tant única, utilitzarem diferents recursos tècnics i ens deixarem influenciar pels grans artistes i estils que la historia ens ha donat a conèixer.

    ITINERARI NIVELL 2

    ·DIBUIX AMB CARBONET (Aplicació d'Ombres)
    ·DIBUIX AMB PASTEL
    ·DIBUIX AMB TINTA XINESA I AIGUADES
    ·DIBUIX AMB LLAPIÇOS DE COLORS
    ·TÈCNIQUES MITXES DE DIBUIX
    ·DIBUIX AMB MODEL DEL NATURAL (2n nivell)
    ·DIBUIX DE RETRAT I AUTORETRAT (2n nivell)
    ·DIBIUIX GESTUAL

    PROJECTE FINAL DE CURS - PARTICIPACIÓ EN EXPOSICIÓ COL·LECTIVANivell 3 - Expressió lliure (Projectes D'art)

Tutories de seguiment de l’alumne. Suport tècnic i conceptual en la recerca d’un llenguatge personal.

    ITINERARI NIVELL 3

    ·SEGUIMENT DE PROJECTES PERSONALS
    ·CREACIÓ D’UN BOOK O LLIBRE D’ARTISTA

    PROJECTE FINAL DE CURS - EXPOSICIÓ INDIVIDUALInformació per a la inscripció

Si vols matricular-te als cursos regulars hauràs de presentar-te a l'escola en horari de secretaria amb la següent documentació:

a) 2 fotografies tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Dades bancaries (IBAN/BIC)

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
CURSOS REGULARS

Tornar al principi