T/4 PINTURA MATÈRICA

Aquest taller té com a objectiu treballar de forma experimental en el camp de la pintura matèrica i ho farem
amb materials tan diversos com pastes, fustes, plàstics, metalls, sorres, etc. Experimentarem amb el tacte,
el color, la forma i el volum que es poden obtenir amb ells. Els exercicis es desenvoluparan a partir de l'elecció
i manipulació de diferents materials, des de matèries d'origen natural, guixos, sorres, ciments, fins a tot tipus
de materials reciclats.
Podem citar un bon nombre d'artistes que van desenvolupar la seva obra a partir de l'ús de la matèria (Tàpies,
Millares, Kiefer, Rauschenberg, etc), els quals agafarem com a exemple i inspiració per la nostra obra.

Curs Intensiu de Pintura Matèrica Curs Intensiu de Pintura Matèrica Curs Intensiu de Pintura Matèrica Curs Intensiu de Pintura Matèrica Curs Intensiu de Pintura Matèrica Curs Intensiu de Pintura Matèrica

Informació per a la inscripció

Per inscriure't als cursos intensius hauràs de presentar-te a a l'escola en horari de secretaria amb la següent
documentació:

a) 1 fotografia tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Es requereix el pagament del total del curs en efectiu

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
CURSOS INTENSIUS

Tornar al principi