T/2 TÈCNIQUES GRASSES AMB TÈCNIQUES SEQUES

El terme tècniques mixtes s'empra per descriure una obra pictòrica en l'elaboració de la qual es barregen
diversos mitjans i/o tècniques en un mateix suport, i que en combinar-les entre si creen resultats diferents
dels de les tècniques pures. La recerca i l'experimentació són molt importants per conèixer la naturalesa
física dels mitjans, entendre la compatibilitat de les tècniques, i poder així fer un ús adequat per a la seva
permanència.
Realitzarem exercicis a on barrejarem: oli amb pastel i cretes - oli amb grafit - oli amb pigments - vernissos
amb tècniques seques.

Curs Intensiu de Tècniques Mixtes - Grasses i Seques Curs Intensiu de Tècniques Mixtes - Grasses i Seques Curs Intensiu de Tècniques Mixtes - Grasses i Seques Curs Intensiu de Tècniques Mixtes - Grasses i Seques Curs Intensiu de Tècniques Mixtes - Grasses i Seques

Informació per a la inscripció

Per inscriure't als cursos intensius hauràs de presentar-te a a l'escola en horari de secretaria amb la següent
documentació:

a) 1 fotografia tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Es requereix el pagament del total del curs en efectiu

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
CURSOS INTENSIUS

Tornar al principi