P/8 PINTURA - COLLAGE

En aquest curs aprendrem a realitzar les nostres obres desenvolupant la nostra imaginació i fantasia.
El collage és una tècnica artística on es combinen diferents materials, mètodes i idees sense restriccions.
Tots els materials són possibles per la creació de l'obra (teles, cartons, fotografies, etc.). També poden
incloure tècniques mixtes de dibuix i pintura com ha fet molts artistes de renom com Pablo Picasso,
Georges Braque o Max Ernst.

Curs Intensiu de Pintura - Collage Curs Intensiu de Pintura - Collage Curs Intensiu de Pintura - Collage Curs Intensiu de Pintura - Collage Curs Intensiu de Pintura - Collage Curs Intensiu de Pintura - Collage

Informació per a la inscripció

Per inscriure't als cursos intensius hauràs de presentar-te a a l'escola en horari de secretaria amb la següent
documentació:

a) 1 fotografia tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Es requereix el pagament del total del curs en efectiu

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
CURSOS INTENSIUS

Tornar al principi