P/4 PINTURA DE RETRAT I AUTORETRAT

L'objectiu d'aquest curs és la iniciació a la pintura de retrat. Adquiríem els coneixements necessaris
a partir de l'estudi de l'anatomia, les proporcions, la construcció del rostre i la seva relació amb el cap,
la il·luminació, l’elecció del punt de vista i les ombres.
Treballarem la semblança i l'expressió a partir de fotografies. Finalitzarem realitzant el nostre autoretrat.
Investigarem la nostra pinzellada i la taca amb pintura a l'oli.

Curs Intensiu de Pintura de Retrat i Autoretrat Curs Intensiu de Pintura de Retrat i Autoretrat Curs Intensiu de Pintura de Retrat i Autoretrat

Informació per a la inscripció

Per inscriure't als cursos intensius hauràs de presentar-te a a l'escola en horari de secretaria amb la següent
documentació:

a) 1 fotografia tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Es requereix el pagament del total del curs en efectiu

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
CURSOS INTENSIUS

Tornar al principi