I/1 CREACIÓ DE PERSONATGES

En aquest curs ens introduirem en el fantàstic món de creació de personatges. Desenvoluparem un procés de
treball que va des de la pluja d'idees, passant per les expressions facials i corporals, als plans d'enquadrament
i les proves de color. Acabarem il·lustrant una tira còmica amb les tècniques de la tinta Xinesa i l'aquarel·la.

Curs Intensiu d' Il·lustració - Creació de Personatges Curs Intensiu d' Il·lustració - Creació de Personatges Curs Intensiu d' Il·lustració - Creació de Personatges Curs Intensiu d' Il·lustració - Creació de Personatges

Informació per a la inscripció

Per inscriure't als cursos intensius hauràs de presentar-te a a l'escola en horari de secretaria amb la següent
documentació:

a) 1 fotografia tamany carnet
b) Fotocòpia del D.N.I. o Passaport
c) Es requereix el pagament del total del curs en efectiu

La inscripció està oberta tot l'any

Horaris i quotes: 
CURSOS INTENSIUS

Tornar al principi